Logo

De praktijk

Lees&Leer is een praktijk voor Remedial Teaching (RT) in Dronten. In deze praktijk wordt intensieve begeleiding gegeven aan kinderen die problemen ondervinden bij het leren lezen (dyslexie), de spelling, het schrijven of het rekenen. Ook voor het 'leren leren', de studievaardigheden, wordt begeleiding gegeven. De praktijk is er voor kinderen in het basisonderwijs en het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Als ouders/verzorgers merk je vaak als eerste dat er iets aan de hand is met je kind. Meestal is het zo dat kinderen zich met wat extra steun en aandacht al weer wat prettiger voelen. Soms is er sprake van een leerstoornis, zoals dyslexie. Bij Lees&Leer kunt u terecht voor persoonlijke begeleiding van uw kind. Soms is er nog niet echt sprake van een probleem, maar wilt u preventief hulp voor uw kind of wat extra ondersteuning bij het maken van werkstukken en spreekbeurten. Dat kan ook.

De uitgangspunten voor elke begeleiding in de praktijk zijn respect voor uw kind, zorgen voor succeservaringen vanuit de sterke kanten van uw kind en het gebruik van begeleidingsvormen die passen bij de leeftijd. Daarom start elke begeleiding met een uitgebreide intake. Hierin worden de moeilijkheden en hulpvraag van uw kind in kaart gebracht, maar ook de wensen, interessen en sterke kanten.

Bij Lees&Leer kunt u ook terecht voor het laten afnemen van de Dyslexie Screening Test. Deze test wijst uit of een kind een verhoogd risico heeft op dyslexie. De test staat aan de basis van een officiële dyslexieverklaring.

De praktijk